Marcus Assistans

Utbildning

För att främja assisternas förhållningssätt utifrån de krav vi ställer har vi återkommande utbildningsdagar med syfte att ständigt förbättra assistenternas kunskapsnivå, möjliggöra större förståelse för brukarens villkor och dagliga liv samt vikten av ett gott bemötande och god kommunikation både med brukarna själva och med deras anhöriga. Eftersom verksamheten även inkluderar barn måste assistenterna även vara väl insatta i barnkonventionen och förälderrollen med dess specifika känslor och behov i kontexten.

Vi fortsätter att hålla en öppen dialog under hela tiden vi arbetar tillsammans och utvärderar kontinuerligt brukarens assistans för att tillgodose att insatsen uppfyller dina behov och önskemål samt att den håller sig till våra premisser.

Marcus assistans ställer mycket höga och specifika krav på den personliga assistansen. Din trygghet är viktig för oss.