Marcus Assistans

Marcus Assistans - Vi kan Assistans!

Personlig omsorg

Vi bryr oss om dig, vi sätter dina behov främst. Det är du med funktionshinder som står i centrum för allt vi gör. Du är den som vet vad som passar bäst just för dig och vi utformar din assistans tillsammans efter dina önskemål, det är du som är huvudpersonen. Marcus Assistans är en trygg och långsiktig samarbetspartner som med sin mångåriga erfarenhet och kompetens är det självklara valet.

Marcus Assistans - Ditt Val

 Vi hjälper dig att tillgodose dina hjälpbehov, enligt dina önskemål ifråga om personlig assistans. Vi är måna om att den personliga assistans som vi anordnar är just personlig och därmed individuellt anpassad. Vi arbetar tillsammans med att utforma en så bra lösning för dig som möjligt. Vi har den expertis som krävs och vi är måna om våra kundrelationer, att de känner full trivsel hos oss. 

Anlita Marcus Assistans – Enkelt

Vi finns här för att tillgodose dig med den assistans som upprätthåller sig till dina behov och önskemål – Enligt vår breda kompetens samt engagemang. Marcus Assistans har en mångårig erfarenhet och vi vet vad det kan betyda att få den assistans som man har rätt till.

Du är välkommen att kostnadsfritt kontakta oss för ett personligt samtal, där du kan tala ut om din rådande situation och få svar på dina frågor kring din assistans. Vi har full sekretess. 

Kontakta oss för mer information...