Marcus Assistans

Personlig assistans

Hos Marcus Assistans får Du hjälp med:
  • Bemanning av assistenter
  • Kontakter med försäkringskassan
  • Kontakter med kommun
  • Byta assistansbolag
  • Rekreationsresor
  • Juridik

Vi har mångårig expertis inom personlig assistans och vi är verksamma över hela landet

Med personlig assistans avses personlig utformat stöd till dig som på grund av stor och varaktig funktionsnedsättning behöver hjälp. Det personliga stödet är till för att främja likvärdiga levnadsvillkor och full delaktighet i samhället – För Alla.

Att leva med personlig assistans förändrar livet och främjar stora möjligheter inför framtiden.

Det medför även kunskap och krav kring ledarskap och samarbete. Vi på Marcus Assistans hjälper dig inom allt som rör din assistans och vi håller oss alltid till våra grundvalar; respekt, trygghet och livskvalitet.

Vi vill att du ska få rätt stöd och hjälper dig med kontakt med handläggare samt andra myndigheter - för att du ska få den bästa personliga assistansen. Vid behov, i samråd med dig finns även vår jurist till hjälp. Vi hjälper dig att erhålla dina rättigheter, det är mycket som skall stämma för att Du ska trivas i din vardag.

Marcus Assistans arbetar kontinuerligt med att skapa goda förutsättningar för att du ska känna dig trygg i relation till assistenterna. Vi har mångårig erfarenhet, hög kompetens och arbetar på ett flexibelt sätt till att skapa förbättrade livsvillkor - För Dig. 

Hjärtligt välkommen att kontakta oss då vi gärna hjälper Dig att skriva en ansökan och sköta kontakterna med Försäkringskassa samt kommun.

Kontakta oss för mer information