Marcus Assistans

Om Marcus Assistans

Lika Värde

Innebörden med all form av serviceverksamhet, oavsett i vilken regi den bedrivs, är att ge ett gott brukarstöd, det vill säga att den som gör anspråk på tjänsten - skall få detta tillgodosett.

Vårt åliggande på Marcus Assistans är att tillgodose den enskilda brukarens önskemål och behov ifråga om personlig assistans. Vi är måna om att den personliga assistans som vi anordnar är just personlig och därmed individuellt anpassad till brukarens behov.

Varje individ är unik! Empati, alla människors lika värde, valfrihet, integritet och självbestämmande är de koncept som är huvudsakliga för oss på Marcus Assistans. Vi arbetar med att assistera våra uppdragsgivare att nå dessa mål för att de ska kunna leva ett värdigt liv, precis som alla andra.

Sedan företagsstart 2001 har vi på ett kvalitativt sätt arbetat med att hjälpa så många som möjligt och vi kommer med vår kunskap fortsätta assistera de som är i behov av den expertis som vi erbjuder. Marcus Assistans jobbar idag över hela Sverige.

Mänskligt Värde

Ditt Värde

Marcus Assistans är lösningen på din personliga assistans, vi kan och vill hjälpa dig att ha de rättigheter som du är berättigad till. Vi vet att det ibland kan vara svårt att klara allt på egen hand, därför finns vi till din hjälp. Vi kan tillgodose dig med svar på alla dina assistansrelaterade frågor och funderingar. - Och låt Oss berätta varför vi kan bli ditt självklara val.

Vi alla befinner oss i samma livscykel, ingen fungerar utan den andre – Alla är lika viktiga, Alla är lika värda.

Välkommen att kontakta oss för tidbokning av samtal eller möte