Marcus Assistans

Organisationer

Autism- och Aspergerförbundet, www.autism.se

Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder, DHR

Föreningen Forum - Kvinnor och Handikapp

För barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning FUB, www.fub.se

Handikappförbunden, www.hso.se

Neurologiskt Handikappades Riksförbund, www.nhr.se

Neuroguiden, www.neuroguiden.se

Personskadeförbundet RTP, www.rtp.se

Riksföreningen HJÄRNKRAFT, www.hjarnkraft.nu

Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och ungdomar, www.rbu.se

Riksförbundet Sällsynta diagnoser, www.sallsyntadiagnoser.nu

Svenska Handikappidrottsförbundet, www.shif.se